dr David Lopez Perez

Stanowisko: adiunkt

„Zajmuję się badaniem wpływu interakcji rodzic-dziecko oraz czynników środowiskowych na rozwój dzieci z ryzykiem autyzmu. W badaniach dotyczących złożonych systemów dyna-micznych w wielu obszarach, także psychologii, stosuję metody teorii chaosu, w tym me-todę analizy ilościowej sygnałów powracających (Recurrence Quantification Analysis, RQA).”

 

Wybrane publikacje:
López Pérez, D., Ramotowska, S., Malinowska-Korczak, A., Haman, M. & Tomalski, P. (2020). Working together to orient faster: the combined effects of alerting and orienting networks on pupillary responses at 8 months of age. Developmental Cognitive Neuroscience, 42, 100763. doi: 10.1016/j.dcn.2020.100763

López Pérez, D., Kennedy, D.P.,  Tomalski, P., Bölte, S.,  D’Onofrio B.M., and Falck-Ytter T. (2019). Visual Search Performance is not Associated with Autistic Traits in the General Population. Journal Of Autism And Developmental Disorders, 49(6), 2624-2631. doi: 10.1007/s10803-019-03907-3

López Pérez, D., Radkowska, A., Rączaszek-Leonardi, J. and Tomalski, P., the TALBY Study team (2018). Beyond Fixation Durations: Recurrence Quantification Analysis Reveals Spatiotemporal Dynamics of Infant Visual Scanning. Journal of Vision, 18(5):5. doi: 10.1167/18.13.5.

Przyznane granty:
09/2019 – 11/2022 – Sonatina, 2019/32/C/HS6/00199: “Rola ruchów ciała w rozwoju uwagi wzrokowej u niemowląt – badanie z wykorzystaniem automatycznych metod pomiarów ruchu i systemów dynamicznych”. Narodowe Centrum Nauki, 528 288 PLN. Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska.

Kontakt: d.lopez@psych.pan.pl

Więcej