Aktualne Prowadzone Projekty

Projekt Rączki do góry (2020-…)
W trakcie…

Projekt Gadające Głowy (2018-…)

Projekt „Gadające Głowy – EEG” ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób niemowlęta wykorzystują informacje wzrokowe w kształtowaniu wiedzy o dźwiękach mowy. Badania nad percepcją mowy audiowizualnej, czyli mówiących twarzy, wykazują, że informacje, które niemowlę czerpie z ruchu ust mają duże znaczenie dla rozwijania się repertuaru dźwięków mowy dziecka, a także rozumienia mowy i samego mówienia. Druga połowa pierwszego roku życia dziecka to okres bardzo intensywnych zmian w percepcji twarzy i mowy, czemu towarzyszą zmiany w sposobie analizowania informacji przez mózg. Dlatego właśnie chcemy dowiedzieć się jak mózg niemowląt reaguje na poszczególne elementy mówiących twarzy, wykorzystując nowoczesne nieinwazyjne metody obrazowania pracy mózgu.

Projekt „Gadające Głowy – NIRS & ET” ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób niemowlęta wykorzystują informacje wzrokowe w kształtowaniu wiedzy o dźwiękach mowy. Badania nad percepcją mowy audiowizualnej, czyli mówiących twarzy, wykazują, że informacje, które niemowlę czerpie z ruchu ust mają duże znaczenie dla rozwijania się repertuaru dźwięków mowy dziecka, a także rozumienia mowy i samego mówienia. Druga połowa pierwszego roku życia dziecka to okres bardzo intensywnych zmian w percepcji twarzy i mowy, czemu towarzyszą zmiany w sposobie analizowania informacji przez mózg.W trakcie badania Niemowlęta oglądają prezentowane na ekranie krótkie filmy. Pokazują one twarze aktorek wypowiadających różne sylaby, tytułowe „Gadające Głowy”. Podczas pierwszej części, gdy Niemowlęta oglądają filmy, obserwujemy aktywność ich mózgu za pomocą specjalnego systemu wizualizacji mózgu fNIRS (ang. near infrared spectroscopy). System ten został dostosowany do badań niemowląt i pozwala na zupełnie bezinwazyjny, komfortowy, i niezauważalny dla dziecka pomiar. Podczas drugiej części, wykorzystując metody śledzenia ruchów oczu, eye-tracker, mierzymy uwagę wzrokową niemowląt na różne elementy mówiących twarzy (np. usta, oczy).