Aktualnie prowadzone projekty

Projekt Rączki do góry (2020-…)

W projekcie „Rączki do Góry!” chcemy przyjrzeć się rozwojowi umiejętności komunikacyjnych niemowląt w pierwszym roku życia. Niemowlęta w komunikacji z rodzicami korzystają z różnych nabytych i rozwijanych kompetencji – wzrokowych, motorycznych i wokalnych; przenoszą wzrok między przedmiotami, bądź utrzymują na nich uwagę przez dłuższy czas, sięgają po interesujące zabawki lub wokalizują w sposób coraz bardziej przypominający dźwięki otaczającego je języka. Co więcej, w kolejnych miesiącach życia rozwój motoryczny niemowląt powiązany jest z uczeniem się precyzyjnego wybierania odpowiednich form odpowiedzi – przykładowo, uczą się „odpowiadać” wokalnie na mowę rodzica, zmniejszając współwystępującą aktywność rąk i nóg. W ramach naszego badania chcemy przyjrzeć się zależnościom pomiędzy tymi zachowaniami niemowląt w interakcji z rodzicem oraz sprawdzić, jak zmieniają się one wraz z rozwojem. Zakładamy, że umiejętność wybierania właściwej formy odpowiedzi jest zasadniczą częścią uczenia się komunikacji z rodzicem, a zatem może być znacząca dla zrozumienia podstaw rozwoju językowego w późniejszym okresie.

Regularne wizyty w wieku 4-, 6-, 9-, 12- i 24-miesięcy pozwolą nam to sprawdzić jak wraz z rozwojem maluchów zmieniają się zachowania dzieci (ruchowe, wzrokowe, wokalne) oraz zależności, w jakich ze sobą pozostają. W trakcie badania niemowlęta ubrane będą w specjalne czujniki, dzięki którym możliwy będzie precyzyjny pomiar aktywności motorycznej. Minikamerki założone na głowach, a także zadania eye-trackingowe, pozwolą nam zobaczyć na co patrzą maluchy, a nagrania audio umożliwią analizę różnych typów wokalizacji. Mamy nadzieję, że nasz projekt pozwoli dostarczyć nową wiedzę  na temat prekursorów pomyślnego rozwoju językowego.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA BIS 8.
Grant 2018/30/E/HS6/00214.


Projekt Gadające Głowy (2018-2021)

Projekt „Gadające Głowy – EEG” ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób niemowlęta wykorzystują informacje wzrokowe w kształtowaniu wiedzy o dźwiękach mowy. Badania nad percepcją mowy audiowizualnej, czyli mówiących twarzy, wykazują, że informacje, które niemowlę czerpie z ruchu ust mają duże znaczenie dla rozwijania się repertuaru dźwięków mowy dziecka, a także rozumienia mowy i samego mówienia. Druga połowa pierwszego roku życia dziecka to okres bardzo intensywnych zmian w percepcji twarzy i mowy, czemu towarzyszą zmiany w sposobie analizowania informacji przez mózg. Dlatego właśnie chcemy dowiedzieć się jak mózg niemowląt reaguje na poszczególne elementy mówiących twarzy, wykorzystując nowoczesne nieinwazyjne metody obrazowania pracy mózgu.

Projekt „Gadające Głowy – NIRS & ET” ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób niemowlęta wykorzystują informacje wzrokowe w kształtowaniu wiedzy o dźwiękach mowy. Badania nad percepcją mowy audiowizualnej, czyli mówiących twarzy, wykazują, że informacje, które niemowlę czerpie z ruchu ust mają duże znaczenie dla rozwijania się repertuaru dźwięków mowy dziecka, a także rozumienia mowy i samego mówienia. Druga połowa pierwszego roku życia dziecka to okres bardzo intensywnych zmian w percepcji twarzy i mowy, czemu towarzyszą zmiany w sposobie analizowania informacji przez mózg. W trakcie badania Niemowlęta oglądają prezentowane na ekranie krótkie filmy. Pokazują one twarze aktorek wypowiadających różne sylaby, tytułowe „Gadające Głowy”. Podczas pierwszej części, gdy Niemowlęta oglądają filmy, obserwujemy aktywność ich mózgu za pomocą specjalnego systemu wizualizacji mózgu fNIRS (ang. near infrared spectroscopy). System ten został dostosowany do badań niemowląt i pozwala na zupełnie bezinwazyjny, komfortowy, i niezauważalny dla dziecka pomiar. Podczas drugiej części, wykorzystując metody śledzenia ruchów oczu, eye-tracker, mierzymy uwagę wzrokową niemowląt na różne elementy mówiących twarzy (np. usta, oczy).