Prace dyplomowe

Doktorantki aktualnie realizujące prace w naszej Pracowni:

mgr Alicja Radkowska 
Opiekun: dr hab. Przemysław Tomalski

mgr Magdalena Szmytke
Opiekun: dr hab. Przemysław Tomalski

mgr Tanaya Batabyal
Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski

mgr Zuzanna Laudańska 
Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski, dr David López Pérez

mgr Monika Narożna
Opiekun: dr hab. Przemysław Tomalski

mgr Agata Kozioł
Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski, dr Hana D’Souza

Studentki studiów magisterskich aktualnie realizujący prace w naszej Pracowni:

Sonia Sanford
Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski, mgr Zuzanna Laudańska 

Natalia Leszek
Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski, mgr Zuzanna Laudańska 

Johanna Turno
Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski, mgr Zuzanna Laudańska 

Prace doktorskie zrealizowane w naszej Pracowni:

Aleksandra Dopierała (2021)
Development of Cortical Responses to Visual and Audiovisual Speech in Infancy.
Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski, dr Evelyne Mercure, dr Agnieszka Pluta

Alicja Niedźwiecka (2016) 
Wpływ kierunku spojrzenia i mimicznej ekspresji emocji na orientowanie się niemowląt w wieku 9-12 miesięcy. Opiekunowie: prof. Maciej Haman oraz dr hab. Przemysław Tomalski

Prace magisterskie zrealizowane w naszej Pracowni

Karolina Zielińska (2023)
Integracja audiowizualna w percepcji mowy a rozwój zdolności produkcji mowy u niemowląt w wieku 5-6,5 miesiąca i 9-10,5 miesiąca. Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski. mgr Magdalena Szmytke

Oleksandra Mykhailova (2022)
Infants’ vocalizations across body postures during the first year of life. Opiekunowie: dr David López Pérez, mgr Zuzanna Laudańska

Agata Kozioł  (2022)
Changes in motor overflow during reaching in infancy and its relation to developmental
outcomes. Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski i
dr David López Pérez

Yelena Zakharova (2021)
Quantification of Movement Dynamics in 10-Month-Old Infants and Its Relation to Later Developmental Outcomes. Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski i dr David López Pérez

Volha Sviarkaltsava (2020)
The Effect of Alerting and Orienting Networks on Pupil Dilation in the Gap-Overlap Task in 8-Month-Old Infants. Opiekunowie: dr hab. Przemysław Tomalski i dr David López Pérez 

Zuzanna Laudańska (2020)
The effect of face orientation on audiovisual speech perception in infancy: an eye-tracking study. Opiekun: dr hab. Przemysław Tomalski 

Rupali Parekh (2019)
Dyadic attention at 5 and 11 months as a predictor of language acquisition at 11 and 26 months. Opiekun: dr hab. Przemysław Tomalski

Dianna Ilyka (2019)
The Effect of Face Orientation on Audiovisual Speech Perception in Infants at 5-6 months of age: An EEG/ERP Study. Opiekun: dr hab. Przemysław Tomalski

Konrad Muszyński (2018)
Assessing the relationship between sleep and speed of visual habituation in 5- and 11-month-old infants. Opiekun: dr hab. Przemysław Tomalski

Małgorzata Foryś (2018)
Analiza kwestionariusza SACS-HR jako narzędzia przesiewowego zaburzeń ze spektrum autyzmu. Opiekun: dr hab. Przemysław Tomalski

Patrycja Kwiatkowska (2018)
Lęk u matki a temperament i rozwój językowy dziecka. Opiekun: dr hab.Przemysław Tomalski

Aleksandra Dopierała (2017
Speech Sound Discrimination in 7- to 10-month-old Infants. A Mismatch Negativity Event-Related (ERP) Study. Opiekun: dr hab. Przemysław Tomalski

Anna Malinowska (2017) 
Reakcja źreniczna jako wskaźnik sieci uwagowych – aktywacyjnej i orientacyjnej u niemowląt. Opiekunowie: prof. Maciej Haman oraz dr hab. Przemysław Tomalski

Sonia Ramotowska (2017) 
Zależność między źrenicznymi wskaźnikami sieci uwagowych a uwagą skupioną i zwyczajną w trakcie interakcji niemowlęcia z rodzicem. Opiekun: dr hab. Przemysław Tomalski

Mateusz Kostecki (2015) 
Wpływ sposobu usadzenia przed ekranem eyetrackera na zachowania samoregulacyjne niemowlęcia. Opiekunowie: prof. Joanna Rączaszek-Leonardi oraz dr hab. Przemysław Tomalski