Przyznane granty

Granty unijne z programu FP7 oraz Horyzont 2020

01/2019-12/2022 – Marie Curie Innovative Training Network Grant, SAPIENS: “Shaping the social brain through early interactions”. Komisja Europejska, Horizon 2020. Budżet UW: €448 000 (cały budżet: €4 000 000). Wydział Psychologii, UW. Partnerzy: Cambridge, King’s College, Birkbeck College, Ghent, Nijmegen, Utrecht, Uppsala, Karolinska, ISS Rome. Koordynator całej sieci i kierownik projektu ESR12: P. Tomalski. Kierownik projektu ESR4: A. Anzulewicz.

01/2015-12/2019 – Marie Curie Innovative Training Network Grant, BRAINVIEW: “Integrated view on disruptions of early brain development”. Komisja Europejska, Horizon 2020. Budżet UW: €224 000. Wydział Psychologii, UW. Kierownicy projektu ESR11: P. Tomalski i J. Rączaszek-Leonardi.

07/2012 – 06/2016 – Marie Curie Career Integration Grant, PCIG10-GA-2011-304255: “Self-regulation in infants facing poverty in Poland”. Komisja Europejska, Marie Curie Actions, FP7, €100 000. Wydział Psychologii, UW. Kierownik: P. Tomalski.

Granty krajowe (Polska)

06/2023 – 06/2027 – Opus, 2022/47/B/HS6/02565, “W jaki sposób rodzice wspierają wczesny rozwój wokalny niemowląt? Rola optymalizacji stabilności posturalnej i aktywności ruchowej w czasie interakcji społecznych”. Narodowe Centrum Nauki. PLN 1 094 218, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska. Kierownik: P. Tomalski.

2023 – 2025 – Sonatina, 2023/48/C/HS6/00264, “Wczesne różnice międzypłciowe w zakresie uwagi na artykułujące usta jako potencjalny czynnik ochronny u dziewczynek w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”. Narodowe Centrum Nauki. PLN 544 740, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska. Kierowniczka: I. Lozano.

01/2023 – 01/2026 – Preludium, 2022/45/N/HS6/0208, “Usiądź i przyjrzyj się światu: Produkcja dźwięków mowy przez niemowlęta i ich uwaga wzrokowa na zabawki, twarze i artykułujące usta w okresie nauki samodzielnego siadania”. Narodowe Centrum Nauki. PLN 208 864, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska. Kierowniczka: Z. Laudańska, Opiekun naukowy: P. Tomalski.

02/2022 – 02/2025 – Preludium, 2021/41/N/HS6/02056: “Rola neuronalnych aktywacji sensomotorycznych podczas percepcji mowy audiowizualnej u niemowląt”. Narodowe Centrum Nauki, 176 732 PLN. Wydział Psychologii, UW. Kierowniczka: M. Szmytke, Opiekun naukowy: P. Tomalski.

12/2019 – 09/2022 – Sonatina, 2019/32/C/HS6/00199: “Rola ruchów ciała w rozwoju uwagi wzrokowej u niemowląt – badanie z wykorzystaniem automatycznych metod pomiarów ruchu i systemów dynamicznych”. Narodowe Centrum Nauki, 528 288 PLN. Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska. Kierownik: D. López Pérez.

05/2019 – 05/2024 – Sonata Bis, 2018/30/E/HS6/00214, “Decoupling of motor, visual and vocal activity in infancy during dyadic social interactions”. Narodowe Centrum Nauki. PLN 1 917 400, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska. Kierownik: P. Tomalski.

07/2017 – 06/2021 Opus, 2016/23/B/HS6/03860, “Development of cortical mechanisms for visual and audiovisual processing in infancy: the role of configural face processing”. Narodowe Centrum Nauki, PLN 630 900. Wydział Psychologii, UW. Kierownik: P. Tomalski.

09/2013 – 04/2017 – Opus, 2012/07/B/HS6/01464, “Polish longitudinal study of infants at familial risk of autism – characterizing early predictors of atypical developmental trajectories”. Narodowe Centrum Nauki, PLN 442 000. Wydział Psychologii, UW. Kierownik: P. Tomalski.

06/2013 – 06/2015 – Iuventus Plus, IP2012 061072, “Association between the level of vigilance and visual scanning strategies with the quality of parent interactions with infants”. Funding: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PLN 195 000. Wydział Psychologii, UW. Kierownik: P. Tomalski.

09/2012 – 11/2016 – Sonata, 2011/03/D/HS6/05655: “Role of regulation of emotion and regulation of arousal level in the development of mechanisms controlling learning and visual attention in infancy”. Narodowe Centrum Nauki, PLN 551 000. Wydział Psychologii, UW. Kierownik: P. Tomalski.