Zakończone projekty i wyniki badań


Podsumowanie naszej pracy znajdą Państwo w cyklicznie wydawanych newsletterach, przygotowaliśmy także krótkie opisy podsumowujące poszczególne projekty. Zapraszamy do lektury.

Projekt Raz, dwa, trzy Maluch Patrzy (2019-2020)
W trakcie badania niemowlęta oglądają prezentowane na ekranie krótkie filmy. Pokazują one twarze aktorek wypowiadających różne sylaby, a także kolorowe animacje. Podczas gdy dziecko ogląda filmiki, eye-tracker automatycznie wykonuje szereg pomiarów. Mierzymy uwagę wzrokową na różne elementy mówiących twarzy (np. usta, oczy), szybkość przenoszenia uwagi pomiędzy różnymi elementami na ekranie a także zmiany szerokości źrenicy dziecka, co pozwala później wnioskować o jego czujności w trakcie badania. Projekt ma na celu pogłębienie wiedzy o tym, w jaki sposób zmienia się uwaga niemowląt w zależności od tego, czy są w stanie wysokiej lub niskiej czujności oraz zebraniu informacji dotyczącej przetwarzania przez niemowlęta mowy audiowizualnej.

Projekt BaGa! (2016-2018)
Projekt BaGa ma na celu uzyskanie informacji w jaki sposób Maluchy rozróżniają dźwięki mowy i głosy. Umiejętność rozrózniania dźwięków mierzona będzie na poziomie fizjologicznym za pomocą specjalnego zestawu do nagrywania biosygnałów (EEG). Zestaw ten jest stworzony specjalnie z myślą o maluchach i pozwala na zupełnie bezinwazyjny i niezauażalny dla dziecka pomiar. Do wzięcia udziału w badaniu zapraszamy rodziców z niemowlętami w wieku 8-10 miesięcy.

Projekt Uwaga na Chmury (2015-2017)
W projekcie Uwaga na chmury! Chcemy sprawdzić jak zmienia się uwaga niemowląt w zależności od poziomu ich czujności. Podczas prezentowania na ekranie pojawiających się i znikających, kolorowych obrazków, mierzymy szybkość z jaką maluchy przenoszą swoją uwagę a dzięki możliwości śledzenia zmian rozszerzenia źrenicy badamy czujność dziecka.

Projekt Polsibs (2013-2016)
POL-SIBS to polska część międzynarodowego projektu badawczego EUROSIBS, zajmującego się śledzeniem rozwoju psychicznego niemowląt, których starsze rodzeństwo ma diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu. W  projekcie biorą udział również dzieci mające rodzeństwo bez takiej diagnozy. Celem projektu jest lepsze zrozumienie, dlaczego u niektórych dzieci pojawia się autyzm a u innych nie, oraz jak możemy wcześniej niż obecnie diagnozować to zaburzenie. 

Projekt Poznaję siebie i świat wokół mnie (2013-2016)
Projekt Poznaję siebie i świat wokół mnie ma odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zdolności regulowania swojej uwagi, emocji i zachowania w różnych sytuacjach wiążą się z rozwojem poznawczym i języka u dzieci w pierwszych latach życia. Ponadto badamy, jak różne wczesne doświadczenia wpływają na rozwój małych dzieci. W badaniu biorą udział rodziny z obszaru całej Warszawy, o bardzo różnej sytuacji zawodowej i finansowej. Zależy nam na tym, żeby uczestniczące rodziny jak najlepiej odzwierciedlały zróżnicowanie wśród mieszkańców stolicy. Badanie składa się z kilku spotkań w ciągu pierwszych dwóch lat życia dziecka. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć, jak zdolność do samoregulacji rozwija się i zmienia się w czasie u tych samych dzieci na przestrzeni kilku lat.

Projekt Jak uczą się niemowlęta? (2012-2015)
W projekcie Jak uczą się niemowlęta? badamy związki między zdolnością niemowląt do samoregulacji a procesami uczenia się i kierowaniem własną uwagą wzrokową. Sprawdzamy, w jaki sposób różne czynniki, takie jak geny, temperament, interakcje rodzice-dziecko czy wczesne doświadczenia wpływają na rozwój samoregulacji, czyli zdolności do regulowania własnego stanu. W ramach projektu powstają nowe metody badania samoregulacji niemowląt w trakcie uczenia się. Udział w badaniu obejmuje jedno spotkanie z dzieckiem i jego rodzicami w wieku 4-12 miesięcy. Zebrane informacje pozwolą nam porównać wpływ różnych czynników na samoregulację niemowląt w różnych momentach rozwoju.

Projekt Twarze (2013-2015)
Celem projektu Twarze jest określenie związków między mimiką osoby dorosłej a skłonnością niemowlęcia do podążania za wzrokiem tej osoby. W trakcie badania, niemowlak ogląda prezentowany na ekranie eye-trackera film, o długości około 2 minut. Film przedstawia twarz aktorki, która wyraża różne emocje i kieruje wzrok na różne przedmioty. Porównując wyniki uzyskane przez dzieci w różnym wieku, będziemy mogli lepiej zrozumieć mechanizmy typowego rozwoju pod koniec pierwszego roku życia dziecka. Udział w badaniu obejmuje jedno spotkanie, kiedy dziecko ma 8,5-9,5 miesiąca lub, kiedy ma 11,5-12,5 miesiąca.