Pracownia badawcza – Kognitywistyka II stopnia

Pracownia badawcza – Kognitywistyka II stopnia

Zapraszamy Studentów K2 do realizacji zajęć w ramach Pracowni w BABYLab. Oferujemy szkolenie i udział w badaniach, min.:
– obróbkę i analizę danych behawioralnych, obserwacyjnych, standardowych
– pomoc przy badaniu niemowląt oraz małych dzieci w ramach obecnie realizowanych projektów
– szkolenie w zakresie stosowanych przez nas metod badawczych, szczególnie eye-trackingu, EEG/ERPs, NIRS

Od studentów oczekujemy:
– podstawowej wiedzy dot. rozowju
– wysokiej motywacji do pracy
– umiejętności pracy w zespole
– udziału w odbywających się co tydzień (wtorek) spotkaniach zespołu

Pierwszeństwo w przyjęciu do Pracowni będą mieli studenci realizujący u nas prace magisterskie.

Zgłoszenia prosimy kierować do koordynatora BABYLab – Anny Malinowskiej-Korczak (
a.malinowska-korczak@psych.pan.pll)