Sprzęt

Sprzęt i metody wykorzystywane w Pracowni:

Eye-Tracker

EEG

NIRS

RQA

© 2023 BabyLab | Revolve