Sprzęt

Sprzęt i metody wykorzystywane w Pracowni:

Eye-Tracker

EEG

NIRS

RQA

© 2024 BabyLab | Revolve