mgr Zuzanna Laudańska

Stanowisko: asystentka naukowa

„Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z pogranicza biologii i psychologii – w jaki sposób rozwija się mózg niemowląt? Jaki wpływ na ten rozwój ma ich społeczne i języ-kowe środowisko? Jak przebiega rozwój motoryczny niemowląt, jak pomaga im w podejmo-waniu kontaktu z opiekunami i jak się to przekłada na późniejsze umiejętności dzieci?”

Kontakt: z.laudanska@student.uw.edu.pl