mgr Zuzanna Laudańska

Stanowisko: doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych PAN

„Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z pogranicza biologii i psychologii – w jaki sposób rozwija się mózg niemowląt? Jaki wpływ na ten rozwój ma ich społeczne i językowe środowisko? Jak przebiega rozwój motoryczny niemowląt i jak pomaga im w podejmowaniu kontaktu z opiekunami?”

Kontakt: zlaudanska@psych.pan.pl