mgr Zuzanna Laudańska

Stanowisko: doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych PAN

„Moje zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z pogranicza biologii i psychologii – w jaki sposób rozwija się mózg niemowląt? Jaki wpływ na ten rozwój ma ich społeczne i językowe środowisko? Jak przebiega rozwój motoryczny niemowląt i jak pomaga im w podejmowaniu kontaktu z opiekunami?”

Wybrane publikacje:
Laudańska, Z., Szmytke, M., Radkowska, A., Malinowska-Korczak, A., Babis, K., López Pérez, D., Tomalski, P. (2023). Improving access to assessments of early motor development in local languages: polish adaptation of the Early Motor Questionnaire. European Journal of Pediatrics https://doi.org/10.1007/s00431-023-04895-4

Laudańska, Z., López Pérez, D., Kozioł, A., Radkowska, A., Babis, K., Malinowska-Korczak, A., & Tomalski, P. (2022). Longitudinal changes in infants’ spontaneous rhythmic arm movements during rattle-shaking play with caregivers. Frontiers in Psychology, 13, 896319, doi: 10.3389/fpsyg.2022.896319

Laudańska Z., López Pérez D., Radkowska A., Babis K., Malinowska-Korczak A., Wallot S. & Tomalski P. (2022). Changes in the complexity of limbs movements during the first year of life across different tasks. Entropy, 24(4), 552. doi: 10.3390/e24040552 

Przyznane granty:

01/2023 – 01/2026 – Preludium, 2022/45/N/HS6/0208, “Usiądź i przyjrzyj się światu: Produkcja dźwięków mowy przez niemowlęta i ich uwaga wzrokowa na zabawki, twarze i artykułujące usta w okresie nauki samodzielnego siadania”. Narodowe Centrum Nauki. PLN 208 864, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska

Kontakt: zlaudanska@psych.pan.pl