mgr Agata Kozioł

Stanowisko: doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych PAN

„W nauce najbardziej fascynuje mnie podejście interdyscyplinarne, dlatego najlepiej odnajduję się w cognitive science. W pracy doktorskiej będę próbowała zarejestrować i przeanalizować zmiany rozwojowe w motoryce”

Wybrane publikacje:

Kozioł, A., López Pérez, D., Laudańska, Z., Malinowska-Korczak, A., Babis, K., Mykhailova, O., D’Souza, H., & Tomalski, P. (2023). Motor Overflow during Reaching in Infancy: Quantification of Limb Movement Using Inertial Motion Units. Sensors (Basel, Switzerland)23(5), 2653. https://doi.org/10.3390/s23052653

Kontakt: akoziol@sd.psych.pan.pl