Wykład dr Hana D’Souza

Zapraszamy na cotygodniowe seminarium naukowe Instytutu Psychologii PAN, podczas którego nasza Goscini dr Hana D’Souza wygłosi wykład pt.: „Towards embracing complexity to understand development: the case of Down syndrome.”

Abstrakt dostępny na stronie IP PAN https://psych.pan.pl/seminarium/hana-dsouza-university-of-cambridge/.

Seminarium odbędzie się w czwartek, 12.05, o godz.10:30 w sali seminaryjnej Instytutu (Jaracza 1). Istnieje możliwość udziału online, po wcześniejszym kontakcie z sekretariatem IP PAN (sekretariat@psych.pan.pl).

Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *