dr hab Przemysław Tomalski

Stanowisko: profesor Instytutu
Kierownik Pracowni Neurokognitywistyki Rozwojowej Babylab

„Moje główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół związków pomiędzy rozwojem psychicznym a rozwojem mózgu. Szczególnie interesuje mnie, w jaki sposób wczesne doświadczenia i środowisko, w którym rozwijają się niemowlęta wpływają na ich sposób rad-zenia sobie z wyzwaniami, a także na uczenie się i organizowanie swoich działań.”

Więcej

E-mail: ptomalski@psych.pan.pl