dr Joanna Duda-Goławska

Stanowisko: post-doc

„Moje zainteresowania naukowe dotyczą percepcji słuchowej, w szczególności słuchu
absolutnego. Zrozumienie tego zjawiska może rzucić więcej światła na procesy związane z
dojrzewaniem słuchowym oraz percepcją słuchową.”

Wybrane publikacje:
Duda-Goławska, J., Imbir, K. K., & Żygierewicz, J. (2022). ERP Analysis Using a Multi-Channel Matching Pursuit Algorithm. Neuroinformatics20(4), 827–862. https://doi.org/10.1007/s12021-022-09575-6

Imbir, K. K., Duda-Goławska, J., Wielgopolan, A., Sobieszek, A., Pastwa, M., & Zygierewicz, J. (2023). The role of subjective significance, valence and arousal in the explicit processing of emotion-laden words. PeerJ11, e14583. https://doi.org/10.7717/peerj.14583

Imbir, K. K., Duda-Goławska, J., Jurkiewicz, G., Pastwa, M., Sobieszek, A., Wielgopolan, A., & Żygierewicz, J. (2022). The Affect Misattribution in the Interpretation of Ambiguous Stimuli in Terms of Warmth vs. Competence: Behavioral Phenomenon and Its Neural Correlates. Brain sciences12(8), 1093. https://doi.org/10.3390/brainsci12081093

Kontakt: jduda@psych.pan.pl