dr Itziar Lozano Sánchez

Stanowisko: adiunkt

„I research how infants’ early perceptual and attentional abilities scaffold their later language development, the relative roles of language experience and brain maturation in word learning during toddlerhood, and the role of sex-specific mechanisms that may protect language acquisition in typically and atypically developing infants, with a focus on infants at increased likelihood for autism.”

Wybrane publikacje:
Lozano, I., López Pérez, D., Laudańska, Z., Malinowska‐Korczak, A., Szmytke, M., Radkowska, A., & Tomalski, P. (2022). Changes in selective attention to articulating mouth across infancy: Sex differences and associations with language outcomes. Infancy27(6), 1132-1153.

Przyznane granty:

12/2023 – 12/2025 – Sonatina, 2023/48/C/HS6/00264, “Wczesne różnice międzypłciowe w zakresie uwagi na artykułujące usta jako potencjalny czynnik ochronny u dziewczynek w zaburzeniach ze spektrum autyzmu”. Narodowe Centrum Nauki. PLN 544 740, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, Polska.

Kontakt: ilozano@psych.pan.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *