mgr Alicja Radkowska-Palińska

Stanowisko: doktorantka Wydziału Psychologii UW, asystentka badawcza w IPPAN

„Moje zainteresowania naukowe obejmują analizę interakcji niemowlę- rodzic, wczesne predyktory nietypowych i typowych ścieżek rozwoju oraz ich związki z późniejszymi miarami rozwojowymi.”

Wybrane publikacje:
López Pérez, D., Radkowska, A., Rączaszek-Leonardi, J. and Tomalski, P., the TALBY Study team (2018). Beyond Fixation Durations: Recurrence Quantification Analysis Reveals Spatiotemporal Dynamics of Infant Visual Scanning. Journal of Vision, 18(5):5. doi: 10.1167/18.13.5.

Kontakt: a.radkowska@psych.pan.pl

Więcej