mgr Aleksandra Dopierała

Stanowisko: doktorantka Wydziału Psychologii UW

„Interesuje mnie jak rozwój niemowląt, między innymi nauka języka i nabywanie nowych umiejętności, odzwierciedlony jest w organizacji korowej mózgu. W jaki sposób i w jakim wieku mózg specjalizuje się by w jak najbardziej optymalny sposób przetwarzać najważniejsze bodźce.”

Wybrane publikacje:
Tomalski, P., & Dopierała, A. (2018). Rozwój funkcjonalny mózgu na przykładzie korowych mechanizmów percepcji twarzy i mowy u niemowląt. Polskie Forum Psychologiczne, 23(1), 64–77. doi: 10.14656/PFP20180105

Kontakt: aleksandra.dopierala@psych.uw.edu.pl

Więcej