mgr Magdalena Szmytke

Stanowisko: doktorantka w szkole doktorskiej nauk społecznych UW

„Aspektem naukowym jaki mnie interesuje jest związek między rozwojem motorycznym a procesami poznawczymi, zachodzącymi w mózgu na wczesnym etapie życia.”

Wybrane publikacje:
Komorowski, M.K., Aghabeig, M., Nikadon, J., Piotrowski, T., Dreszer, J., Balaj, B., Lewandowska, M., Wojciechowski, J., Pawlaczyk, N., Szmytke, M., Cichocki, A. & Wlodzislaw, Duch. (2018). Multi-level Explanations in Neuroscience II: EEG Spectral Fingerprints and Tensor Decompositions for Understanding Brain Activity — Initial Results. Acta Physica Polonica B. 49. 2011. 10.5506/APhysPolB.49.2011

Przyznane granty:
02/2022 – 02/2025 – Preludium, 2021/41/N/HS6/02056: “Rola neuronalnych aktywacji sensomotorycznych podczas percepcji mowy audiowizualnej u niemowląt”. Narodowe Centrum Nauki, 176 732 PLN. Wydział Psychologii, UW. 

E-mail: m.szmytke2@uw.edu.pl

Więcej